produktion

Ansvarsfull produktion/Miljö

OEL of Sweden äger i dagsläget inte själva produktionsanläggningarna för produktion av OEL-produkter. Däremot tar OEL of Sweden fullt ansvar för att de människor som arbetar med produktion av OEL-produkter gör det i en trygg arbetsmiljö med rimliga arbetsvillkor där barnarbete ej förekommer.

Våra svenska leverantörer med produktion i Kina arbetar aktivt för att ta sitt sociala ansvar och för att ständigt upprätthålla kontrollen över prover och produktion.

Vi arbetar aktivt med att ställa flera konkreta krav på våra tillverkare och leverantörer vad det gäller dessa frågor.